Dränera hus Gävleborg

Allt inom markarbeten

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp som skonar miljö och hälsa

Har du ett fritidshus med ett gammalt, dåligt fungerande avlopp? Vi är experter på att anlägga enskilda avlopp och behärskar även en rad andra markarbeten. Vi utför arbeten i Söderhamn, Hudiksvall med omnejd.

Kontakta oss redan idag om du är i behov att anlägga enskilt avlopp!

Vi hjälper dig och tar hand om hela projektet från början till slut: projektering, kontakter med kommunen och genomförande av projektet att skapa en godkänd och miljövänlig avloppsanläggning. Vi samarbetar med ett flertal kvalitativa leverantörer för att säkerställa en så bra lösning som möjligt. Anläggningarna finns i storlekar från enskilda hushåll till ett större fastigheter.

Många enskilda avlopp i Söderhamn och Hudiksvall når inte upp till kraven

Många enskilda avlopp är inte godkända enligt dagens regelverk. De kan exempelvis vara för gamla eller har en alldeles för liten reningseffekt. Vi är erfarna och kunniga inom alla former av markarbeten och har hjälpt många kunder att anlägga enskilda avlopp ibland annat Söderhamn och Hudiksvall.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss om:

• Du har slamavskiljare men ingen efterrening.

• Du har indraget vatten men ingen rening.

• Ditt avlopp saknar giltigt tillstånd.

• Avloppsvattnet är lett till en sandfilterbrunn eller stenkista.

• Du har en gammal två- eller trekammarbrunn.

• Ditt enskilda avlopp är installerat 1987 eller tidigare.

Är man husägare med eget vatten och enskilt avlopp är det givet att man inte alltid har full kontroll vad som gäller. Här berättar vi vad som gäller när det handlar om enskilda avlopp.

Det är fastighetsägaren själv som har ansvaret för att utsläpp från avlopp inte ska skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. Varje ärende är unikt och prövas separat. Detta gör att det kan vara svårt att avgöra på förhand vilka krav som ställs.

Enskilda avlopp får inte innebära någon risk för miljön eller för människors hälsa. Främst är det brunnar med dricksvatten, närliggande sjöar och människors hälsa man måste ta hänsyn, men kraven på miljönytta måste också vara rimliga.

Ett enskilt avlopp ska motsvara dessa krav:

• Hygienisk säkerhet ska säkerställas, smittämnen ska alltså reduceras.

• Miljön och vattendrag ska skyddas.

• Kretslopp av näringsämnen ska möjliggöras.

• Resurser ska hushållas med, avloppet ska vara användarvänligt och reningsgraden ska kunna kontrolleras.

Välj avlopp efter dina behov och förutsättningar

En ny avloppsanläggning dimensioneras alltid för minst ett hushåll med fem personer. Om det finns en trekammarbrunn eller liknande sedan tidigare är det viktigt att ta reda på om den kan fortsätta användas eller om den måste bytas ut. Vi har stor erfarenhet av att anlägga enskilda avlopp i Hudiksvall, Södermalm med omnejd och kan hjälpa dig att hitta rätt genom hela processen, från projektering till färdigställande.

Välkommen att kontakta oss – vi kan anlägga enskilda avlopp som skyddar både hälsa och miljö och skapar en fräsch och trivsam miljö.

Riskfria och trygga avlopp