Dränera hus Gävleborg

Allt inom markarbeten

Dränering av hus
- vi stoppar fukten

Låt oss dränera ditt hus och skydda från fukt

En väl fungerande dränering är grundläggande för alla bostäder. Den hindrar fukt från att tränga in i byggnaden och skyddar dig på det viset mot mögel och fuktskador. En viktig investering som kan betala av sig på lång sikt.

Låt oss utför dränera ditt hus – vi kan garantera ett väl utfört arbete som skyddar huset från fukt en längre tid. Kontakta oss redan idag – vi är specialiserade på att dränera hus i Gävleborg.

Vi dränerar hus och utför andra markarbeten i främst följande orter med omnejd:

• Gävle • Sandviken • Hudiksvall • Bollnäs • Söderhamn

Viktig reglering av grundvattnet

Att dränera hus innebär enkelt beskrivet att man reglerar grundvattennivån för att förhindra för höga vattennivåer nära huset. Det är mycket viktigt att anlita kompetent och erfaren personal när man ska dränera ett hus – det är inget arbete för hemmafixaren. Inte minst fuktskyddet är en detalj som kräver en hel del sakkunskap. Ska det vara värt att gräva upp delar av trädgården så gäller det att arbetet utförs ordentligt och skyddar huset en längre tid. När man talar om dränering så handlar det oftast om husgrund eller källaren när det handlar om bostaden.

Dålig dränering orsakar fukt

Dålig eller otillräcklig dränering är en av de allra vanligaste orsakerna till fuktproblem. Detta gäller då inte minst husgrunder och källare. När vi dränerar ett hus så arbetar vi med hållbarhet och kvalitet i centrum. Kommunikation och öppenhet är våra viktigaste ledord – vi är alltid redo att svara på dina frågor och lyssna på dina önskemål. På det sättet kan kunden vara säker på vilka resultat man kan förvänta sig. Vi planerar alltid noga – det går inte att dränera ett hus utan en detaljerad plan.

Lämpligt att dränera var 30:e år

Hur ofta bör ett hus dräneras? Det varierar självklart från fall till fall – men en bra tumregel är att utföra en dränering var 20-30:e år. Trots att det är ett känt faktum att dränering är det bästa fuktskyddet så är det långt ifrån ovanligt att det slarvas med åtgärden – det gäller både husägare och fastighetsägare. Eftersom det inte är något som behöver göras så ofta så är det lätt att glömma. En sliten fasad eller trasiga fönster – dålig dränering och fuktproblem är ett mer smygande problem som kan ge stora svårigheter i det tysta.

Att dränera är en viktig åtgärd även när man köper ett gammalt hus. I många fall vet inte den tidigare ägaren när huset dränerats. Låt oss komma ut och göra en inspektion och utvärdera om det finns ett dräneringsbehov. Alltid bättre att ta det säkra före det osäkra helt enkelt.

Så här går det i korthet till när vi dränerar ett hus:

Första steget är att gräva ett dike runt husgrunden som sedan fylls med dränerande material, grovt grus är en vanlig metod. Därefter placerar vi ut ett rejält tilltaget dräneringsrör som placeras nedanför grundsulans kant. Hålet fylls på med grus och överst läggs det material som ska synas utifrån. Stenplattor eller en gräskant är vanliga lösningar.

Vi har en stark maskinpark

Att dränera ett hur är ett tungt jobb som kräver rejäla maskiner. Vi har en stark och modern maskinpark som klarar små och stora dräneringsprojekt och en rad andra former av markarbeten.

Är ditt hus i behov av att dräneras? Välkommen att kontakta oss – vi utför våra tjänster i hela Gävleborg, inklusive Gävle, Hudiksvall, Sandviken, Söderhamn och Bollnäs.

Anlita oss för dränering och markarbeten i Gävleborg